Ohjeistus pyyhintänäytteen ottamiseen

Tarvittavat välineet:

 • Minigrip-pusseja (tai vastaavia, luotettavasti suljettavia pakastepusseja) vetoisuus mielellään ½ -litraa tai 1-litra.

Yleisohjeistus:

 • Pyyhintänäytettä ei voida käyttää asbestityön jälkeiseen tilan asbestipitoisuuden määrittämiseen.
 • Pyyhintänäyte on aina luonteeltaan kvalitatiivinen, eli näyte kertoo ainoastaan sisältääkö näyte asbestia vai ei. Toisin kuin ilmanäytteessä, pyyhintänäytteessä ei ole mahdollista ottaa kantaa asbestikuitujen määrään näytteessä.
 • Kontaminaatioriskin vähentämiseksi pyyhintänäytteet tulee AINA pakata kaksinkertaiseen minigrip-pussiin.

Näytteenotto-ohjeet:

 1. Kirjaa minigrip-pussiin näytteen tiedot, eli mistä näyte on (osoite, tila, jne.). Varo ettet vahingoita pussia.
 2. Käännä minigrip-pussi ”väärinpäin” ja laita se käteesi kuin käsine.
 3. Pyyhi pussilla tutkittavat pinnat. (Huomioitavaa: yleensä on suositeltavaa ottaa yksi näyte per tila, esimerkiksi huone.)
 4. Näytteenoton jälkeen käännä pussi takaisin ”oikein” päin ja sulje pussi huolellisesti.
 5. Pakkaa näyte toiseen puhtaaseen minigrip-pussiin ja sulje myös tämä pussi huolellisesti.
 6. Kirjaa näytetiedot myös ulompaan pussiin.

Tilauslomakkeen täyttäminen:

 • Pyyhintänäytteet tilataan laboratoriolta käyttäen materiaalinäytteen tilauslomaketta.
 • Tilauslomakkeeseen tulee näytetiedot kohtaan kirjata, että kyseessä on pyyhintänäyte.