PAH- ja raskasmetalli- analyysit

Pyydä tarjous PAH-, raskasmetalli- tai haitta-aineanalyysista.

PAH-analyysit

PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt ovat yhdisteitä, joita esiintyy esimerkiksi vanhojen rakennusten märkätilojen lattioiden alla, sokkeleissa ja erilaisissa kattohuopamateriaaleissa. 

Teemme PAH-analyyseja materiaalinäytteistä ja ilmanäytteistä. PAH-yhdisteiden analysointiin materiaalinäytteistä käytämme kaasukromatografiaa (GC-MS-menetelmä). Ilmanäytteet kerätään ilmasta keräimien avulla. Asiakkamme voivat tilata meiltä keräimet näytteenottoa varten. Keräimet tulee toimittaa näytteenoton jälkeen mahdollisimman nopeasti takaisin laboratorioon.

Siirry tilausjärjestelmään

Raskasmetallianalyysit

Raskasmetallit on yleisnimitys erilaisille terveydelle ja ympäristölle haitallisille metalleille, kuten arseenille, kromille ja nikkelille. Raskasmetalleja esiintyy erilaisissa kulutusta kestävissä lattiamaaleissa, kuten panssarimaaleissa ja saumausmassoissa. Raskasmetalleja tutkimme ja analysoimme röntgenfluoresenssispektrometrian avulla.

Siirry tilausjärjestelmään

Muut haitta-aineanalyysit

Muita yleisiä saneerausrakentamisessa vastaantulevia haitta-aineita ovat esimerkiksi lyijy ja PCB-yhdisteet. Lyijyä on käytetty väripigmenttinä maaleissa ja valurautaviemäriputkien lyijyliitoksissa sekä pehmittimenä muoveissa ja elementtisaumausmassoissa.

PCB-yhdisteitä esiintyy elementtitalojen saumausmassoissa, maaleissa, tasoitteissa ja eristeissä. PCB-näytteet tutkimme kaasukromatografi-massaspektrometrilla (GC-MS-menetelmä). 

Ota yhteyttä