Asbestilaboratorio 

Asbestilaboratoriomme tarjoaa kustannustehokkaat asbestin tutkimuspalvelut ammattilaisille.

Nopea ja luotettava asbestilaboratorio

Asbestitöissä ja rakennusalalla asbestinäytteiden tutkiminen ja selvittäminen on hyvä hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Otamme aina huomioon asiakkaidemme toivomukset ja pyynnöt tutkimusten kiireellisyyteen liittyen. Erikoislaboratoriomme mahdollistaa analyysivastausten saamisen jopa odottaessa. Näytteet voi myös postittaa meille, jolloin näytetulokset ovat saatavilla tarpeen mukaan jo lähetyspäivän jälkeisen päivän aamuna. Erityisesti ilmanäytteet ovat yleensä kiireellisiä, jotta työt työmaalla saadaan nopeasti eteenpäin.

Siirry tilausjärjestelmään

Asbestianalyysit laadukkaasti 

AT labra Oy:n henkilökunnalla on kattava kokemus asbesti- ja haitta-aineiden alalta. Huippuasiantuntijamme toteuttavat  asbestianalyysit asiantuntemuksella ja ammattitaidolla.

Teemme asbestianalyysit nopeasti ilma-,  pyyhintä- ja materiaalinäytteistä.  Markkinoiden laadukkain tutkimuskalusto takaa luotettavan tuloksen. Näytteet tutkitaan pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, joka on varustettu alkuaineanalysaattorilla.

Ota yhteyttä

Tutkimusten laatua valvoen

Suomessa asbestilaboratorioilla ei ole velvoitetta osallistua laatuohjelmiin, mutta koemme tärkeänä varmistaa puolueettomasti osaamisemme. Laadunvalvontamme perustuu vertailumittauksiin, joita Suomessa järjestää Proftest Syke. Proftest Syke postittaa meille näytteet, jotka analysoimme laboratoriossamme ja lähetämme tulokset takaisin. Tulokset pisteytetään ja niiden perusteella asbestilaboratoriot asetetaan paremmuusjärjestykseen.

Laboratoriomme luotettavuus ja toimintamme laatu ovat meille tärkeitä, ja siksi haemme parhaillaan akkreditointia. 

Ota yhteyttä