Tietoa asbestista

Mitä asbesti on? Missä sitä esiintyy? Milloin asbestia on käytetty? Mitä lainsäädäntö sanoo asbestitöistä?

Asbestista yleisesti

Asbesti on yleisnimitys tietyille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestia esiintyy luonnollisena mineraalina maaperässä ja sitä on louhittu teollisuuskäyttöön myös Suomessa.

Asbestia on käytetty paljon rakennusmateriaaleissa hyvien palonkesto-, lämmöneristävyys-, sähköneristävyys-  ja akustiikkaominaisuuksien vuoksi. 

Asbestipitoiselle pölylle altistumisen on todettu aiheuttavan esimerkiksi asbestoosia, keuhkosyöpää ja mesotelioomaa.

Ota yhteyttä

Missä asbestia on käytetty?

Asbestia on käytetty laajasti erilaisissa rakennusmateriaaleissa erityisesti 1960- ja 1970 -luvuilla. Asbestipitoisia materiaaleja esiintyy rakennusten julkisivuissa, sisätilojen pintamateriaaleissa ja mahdollisesti myös rakenteiden sisällä.

Yleisimpiä rakennusmateriaaleja, jotka voivat sisältää asbestia ovat esimerkiksi vesi- ja lämpöputkien putkieristeet, erilaisten laatoituksien kiinnitys- ja saumauslaastit, muovimatot ja -tapetit, julkisivujen ja kattojen minerit-levyt, luja-levyt sekä tietyt maalit ja liimat. Suomessa asbestipitoisia rakennusmateriaaleja on käytetty vuoteen 1994 asti. 

Ota yhteyttä

Asbesti ja lainsäädäntö

Vuonna 2016 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa tulee tehdä asbestikartoitus ennen purku- tai saneeraustöiden aloittamista. Asbestikartoituksessa paikallistetaan purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitetään asbestin määrä ja laatu sekä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä ja purettaessa.

Asbestipurkutöihin tarvitaan lupa. Rekisteriä luvanhaltijoista ylläpitää aluehallintovirasto. Asbestipurku- ja kartoitustöitä ohjataan myös lainsäädännöllä  ja asetuksilla.

Ota yhteyttä