Ohjeistus asbestipurkutyön jälkeisen ilmanäytteen ottamiseen:

Tarvittavat välineet:

 • Kalibroitu ilmanäytepumppu (esimerkiksi Sensidynen Gilian GilAir Plus).
 • Polykarbonaattikalvolla (0,2µm – 0,8µm huokoskoolla) varustettu, halkaisijailtaan 25mm tai 37mm ilmanäytekeräin.
 • Säädettävä jalusta (esimerkiksi kameran ”kolmijalka”).
 • Ilmanäytteen mittauspöytäkirja ja kynä.
 • Näytteenottajan henkilökohtaiset suojavarusteet (asbestityöhön hyväksytty kertakäyttöhaalari ja vähintään P3-suojausluokan suodattimella varustettu hengityssuojain).
 • Puhdas harja, esimerkiksi auton lumiharja tai vastaava.

Yleisohjeistus:

 • Asbestipurkutyön jälkeistä ilmanäytettä otettaessa tilaan tulee aina suhtautua siten, että tilan ilmassa on asbestia. Näytteenottajan on huolehdittava henkilökohtaisesta suojautumisestaan. Asbestipurkutyöstä poiketen ilmanäytettä otettaessa hengityssuojaimeksi riittää P3-luokan suodattimella varustettu puolimaski (Työterveyslaitoksen ohjeistus).
 • Ennen näytteenoton aloitusta ilmamittaajan tulee varmistaa visuaalisella tarkastuksella, että tila on riittävän siisti ja kuiva ilmanäytteen ottamista varten (pinnoilla ei ole näkyvää pölyä eikä kosteutta).
 • Ilmanäytepumppu tulee olla kalibroitu näytteenotossa käytettävää ilmanäytekeräintä vastaavalla keräimellä siten, että pumpun tilavuusvirtaama on 2l/min (25mm suodatinkalvolla) tai 10l/min (37mm suodatinkalvolla) (huom. maksimissaan +/- 5% poikkeama on sallittu).
 • Ilmanäytekeräimen läpi on imettävä vähintään 240-litraa (25mm suodatin) tai 600-litraa (37mm suodatin) ilmaa, jotta laboratorioanalyysissä saavutetaan riittävä tarkkuus.
 • Asbestipurkutyön jälkeinen ilmanäyte tulee ottaa ”agressiivisesti”, eli kohteen pinnat tulee näytteenoton aikana harjata vähintään kahteen kertaan puhtaalla harjalla (harjauksen tulee simuloida tilan normaalia käyttöä, Työterveyslaitoksen ohjeistus).

Näytteenotto-ohjeet:

 1. Kirjaa ilmanäytekeräimeen näytetunnus.
 2. Kirjaa mittauspöytäkirjaan näyteenottotiedot.
 3. Aseta näytteenottopumppu ja ilmanäytekeräin siten, että ilmanäytekeräin on noin 1,5-metrin korkeudessa ja noin 1-2–metriä etäisyydellä alipaineistajasta.
 4. Käynnistä ilmanäytepumppu ja varmista että pumppu toimii normaalisti.
 5. Harjaa tilan pinnat kevyesti, esimerkiksi auton lumiharjaa tai vastaavaa käyttäen.
 6. Tila tulee harjata uudestaan noin näytteenoton puolessavälissä.
 7. Kun haluttu ilmamäärä (vähintään 240l tai 600l, riippuen käytetyn suodattimen koosta) on imetty keräimen läpi, sammuta pumppu, kirjaa litramäärä ja näytteenottoaika mittauspöytäkirjaan.
 8. Sulje ilmanäytekeräimen päät siihen tarkoitetuilla tulpilla ja pakkaa keräin esimerkiksi minigrip-pussiin kontaminaatioiden välttämiseksi.

Tilauslomakkeen täyttäminen:

 • Ilmanäytteet tilataan laboratoriolta käyttäen ilmanäytteen tilauslomaketta.