PAH-analyysit

PAH-yhdisteet, eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt ovat yhdisteitä, joita esiintyy esimerkiksi vanhojen rakennusten märkätilojen lattioiden alla, sokkeleissa ja erilaisissa kattohuopamateriaaleissa. PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää ja erilaisia mutaatioita aiheuttaviksi aineiksi.

Raskasmetallianalyysit

Raskasmetallit on yleisnimitys erilaisille terveydelle ja ympäristölle haitallisille metalleille, kuten esimerkiksi arseeni, kromi ja nikkeli. Raskasmetalleja esiintyy mm. erilaisissa panssarimaaleissa.

Muut haitta-aineanalyysit

Muita yleisiä saneerausrakentamisessa vastaantulevia haitta-aineita ovat esimerkiksi lyijy ja PCB-yhdisteet.