Asbesti yleisesti

Asbesti on yleisnimitys tietyille kuitumaisille silikaattimineraaleille, kuten antofylliitti, amosiitti, aktinoliitti, krokidoliitti, krysotiili ja tremoliitti. Asbestia esiintyy luonnollisena mineraalina maaperässä ja sitä on louhittu teollisuuskäyttöön myös Suomessa.

Asbestia on käytetty paljon rakennusmateriaaleissa sen erittäin hyvien palonkesto-, lämmöneristävyys-, sähköneristävyys-, ja akustiikkaominaisuuksien vuoksi. Suomessa asbestipitoisia rakennusmateriaaleja on käytetty 1920-luvulta aina vuoteen 1994 asti. Eniten asbestipitoisia rakennusmateriaaleja Suomessa käytettiin 1960- ja 1970-luvuilla.

Vaikka asbestilla on erittäin hyviä ominaisuuksia rakennusmateriaalina, sillä on ikävä kyllä myös muutamia terveydelle erittäin haitallisia ominaisuuksia. Asbestipitoiselle pölylle asltistumisen on todettu aiheuttavan mm. asbestoosia, keuhkosyöpää ja mesotelioomaa, eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää. Yleensä asbestista johtuvat sairaudet ovat pitkäaikaisen altistumisen tulosta ja sen aiheuttamat sairaudet puhkevat vasta kymmeniä vuosia altistumisen jälkeen.

Missä asbestia on käytetty?

Asbestia on käytetty laajasti erilaisissa rakennusmateriaaleissa erityisesti 1960 ja 1970 -luvuilla. Asbestipitoisia materiaaleja esiintyy rakennusten julkisivuissa, sisätilojen pintamateriaaleissa ja mahdollisesti myös rakenteiden sisällä.

Yleisimpiä rakennusmateriaaleja, jotka voivat sisältää asbestia ovat mm. vesi- ja lämpöputkien putkieristeet, erilaisten laatoituksien kiinnitys- ja saumauslaastit, muovimatot ja -tapetit, julkisivujen ja kattojen minerit-levyt, luja-levyt sekä tietyt maalit ja liimat.

Asbestiin liittyvää lainsäädäntöä

Asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö uudistui vuoden 2016 alussa. Uuden lainsäädännön mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa tulee tehdä asbestikartoitus ennen kuin purku- tai saneeraustöitä voidaan aloittaa. Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitettävä asbestin määrä ja laatu sekä selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä ja purettaessa.

Varsinaista asbestipurkutyötä saa tehdä vain asbestipurkutyöluvan omaava henkilö tai yritys. Asbestipurkutyöluvan omaavista yrityksistä pitää rekisteriä aluehallintovirasto.

Lisätietoa asbestipurkutöihin ja asbestikartoituksiin liittyvästä lainsäädännöstä löytyy seuraavista osoitteista:

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta