Käytämme pölynäytteen analyysissä alkuainealysaattorilla varustettua Tescan Vega 3lm pyyhkäisyelektronimikroskooppia. Ohjeet pölynäytteen ottamiselle ja pakkaamiselle löydät alta.