Käytämme materiaalinäytteen analyysissä alkuainealysaattorilla varustettua Tescan Vega 3lm pyyhkäisyelektronimikroskooppia. Ohjeet materiaalinäytteen ottamiselle ja pakkaamiselle löydät alta.