Asbestikartoitus on säädetty laissa

Asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö uudistui vuoden 2016 alussa. Uuden lainsäädännön mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa tulee tehdä asbestikartoitus ennen kuin purku- tai saneeraustöitä voidaan aloittaa.

Asbestikartoituksessa on paikallistettava:

  • purettavassa kohteessa oleva asbesti
  • selvitettävä asbestin määrä ja laatu
  • selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä ja purettaessa

Asbestia on käytetty laajasti erilaisissa rakennusmateriaaleissa erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla. Asbestipitoisia materiaaleja esiintyy rakennusten julkisivuissa, sisätilojen pintamateriaaleissa ja mahdollisesti myös rakenteiden sisällä.

Yleisimpiä rakennusmateriaaleja, jotka voivat sisältää asbestia ovat mm. vesi- ja lämpöputkien putkieristeet, erilaisten laatoitusten kiinnitys- ja saumauslaastit, muovimatot ja -tapetit, julkisivujen ja kattojen minerit-levyt, luja-levyt sekä tietyt maalit ja liimat.

Nopea ja luotettava asbestilaboratorio

Asbestitöissä ja rakennusalalla asbestinäytteiden tutkiminen ja selvittäminen on hyvä hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. AT labra Oy:n henkilökunnalla onkin yli 10 vuoden kokemus asbesti- ja haitta-aineiden alalta, jonka ansiosta teemme asbestianalyysit asiantuntemuksella ja ammattitaidolla.

Saamme tehtyä asbestianalyysit nopeasti niin ilmanäytteistä, pyyhintänäytteistä kuin materiaalinäytteistä. Palvelumme perustuu asiakkaan nopeaan palveluun, laadusta tinkimättä. Osallistumisemme kansainväliseen laadunvarmistusjärjestelmään sekä markkinoiden laadukkain tutkimuskalusto takaavat luotettavan tuloksen. Näytteet tutkitaan pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, joka on varustettu alkuaineanalysaattorilla.

Laadunvalvonta perustuu ympäri maailmaa toimivaan näytteiden tutkimiseen, jonka kautta saamme materiaalinäytteitä tutkittavaksi. Analysoimme näytteet ja vastaukset lähetetään takaisin Britanniaan. Vastausten perusteella tapahtuu pisteytys, jonka mukaan asbestilaboratoriot asetetaan paremmuusjärjestykseen. Suomessa asbestilaboratorio ei ole velvoitettu osallistumaan kyseisiin laatuohjelmiin, mutta koemme erittäin tärkeänä varmistaa oman osaamisemme ja kehityksen puolueettoman tahon kautta.

AT labra Oy – Asbestianalyysien asiantuntija

  • puolueeton asbestilaboratorio
  • perustettu syyskuussa 2016
  • tutkittu jo yli 60 000 näytettä
  • joustava ja kattava palvelu
  • nopeat tutkimukset

Laajennetut tilat sekä kalusto takaavat kaikille asiakkaillemme joustavan palvelun. Lisäksi kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta mahdollisimman monet asbestialan yritykset, rakennuttajat, kunnat ja kaupungit saavat meiltä nyt ja tulevaisuudessa aina nopeampaa ja parempaa palvelua. Otamme aina huomioon asiakkaidemme toivomukset ja pyynnöt tutkimusten kiireellisyyteen liittyen.

AT labra mahdollistaa analyysivastausten saamisen kiireellisissä tilanteissa jopa odottaessa. Näytteet voi myös postittaa perille jolloin näytetulokset on saatavilla tarpeen mukaan jopa lähetyspäivän jälkeisen päivän aamuna. Erityisesti ilmanäytteet ovat yleensä kiireellisiä, jotta työt työmaalla saadaan nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin.

Siirry tilaushallintajärjestelmään >>